Home

Knipsel

Zoals in moderne architectuur, zou helderheid en transparantie ook in de organisatie van integriteit en in het handelen van medewerkers een eyeopener moeten zijn. De ruimtes, de gangen en de verhoudingen zijn open en duidelijk. Zo tonen medewerkers en leidinggevenden in moderne ‘integriteitsgebouwen’ hun eigenheid, hun kleur en wellicht hun ware gezicht. Zij hebben daarin hun zichtbare en hoorbare inbreng en kunnen daarmee tot hun recht komen.

 

Integer handelen is verantwoordelijk handelen. Keuzes en beslissingen hebben altijd gevolgen voor anderen. Deze dienen dan ook altijd integer te zijn. Praktisch gezien moeten keuzes en beslissingen afgewogen en ook uitlegbaar zijn. Dit kan worden geleerd en worden geoefend. Zo kunnen trainingen morele oordeelsvorming bijdragen aan een professionele en integere beroepspraktijk.

Dilemmics ondersteunt publieke instellingen en bedrijven in binnen- en buitenland om de voorwaarden te scheppen voor een integere organisatie. Naast beleidsadvisering rust Dilemmics ook leidinggevenden en medewerkers toe met instrumenten om in hun dagelijkse praktijk integere beslissingen te kunnen nemen en met overtuiging hiernaar te handelen.