Home

Samen met collega’s Henk Bruning en Kees Koetsier start Hans Stukart een nieuw project rondom de toepassing van de beginselen van goed bestuur bij overheidsorganisaties. Deze beginselen zijn reeds in 2009 aanvaard, maar zijn onbekend of worden nauwelijks gehanteerd als leidraad bij overheidsbeslissingen. Doel van dit project is de rechtvaardigheid van het overheidshandelen en het vertrouwen in en van burgers te bevorderen. Zie voor meer informatie de pagina “Openbaar bestuur“.

KnipselZoals in moderne architectuur, zou in het overheidsgebouw helderheid en transparantie ook in de organisatie van integriteit en in het handelen van medewerkers een ‘Eye’-opener moeten zijn. Zo zouden het gebouw en haar medewerkers eenvoudig toegankelijk moeten zijn voor burgers. De ruimtes, de gangen en de verhoudingen zijn open en duidelijk. Hiermee tonen medewerkers en leidinggevenden in moderne ‘integriteitsgebouwen’ hun benaderbaarheid, hun eigenheid, hun kleur en wellicht ook hun ware gezicht. Zij hebben daarin hun zichtbare en hoorbare inbreng en kunnen daarmee tot hun recht komen in hun dienstverlening aan burgers, aan bedrijven en aan andere organisaties.

 

Integer handelen is niet alleen transparant, maar ook verantwoordelijk handelen. Keuzes en beslissingen hebben altijd gevolgen voor anderen. Daarom moeten deze zorgvuldig afgewogen en ook duidelijk uitlegbaar zijn. Deze vaardigheid kan worden geleerd en worden geoefend. Zo kunnen trainingen morele oordeelsvorming bijdragen aan een professionele en integere beroepspraktijk.

Dilemmics ondersteunt publieke instellingen en bedrijven in binnen- en buitenland om de voorwaarden te scheppen voor een integere organisatie. Naast beleidsadvisering rust Dilemmics ook leidinggevenden en medewerkers toe met instrumenten om in hun dagelijkse praktijk integere beslissingen te kunnen nemen en met overtuiging hiernaar te handelen.