Ethisch oordelen getuigt van moed en inzicht

De coronacrisis stelt ons als samenleving voor ethische dilemma’s, ziet Henk Bruning. Uitspraken over ethiek van de Denker des Vaderlands konden rekenen op een flinke dosis kritiek, maar volgens Bruning stelde hij de juiste vragen. Het stellen van die vragen helpt ons als individu, als medische stand, als overheid en als samenleving om de juiste … Meer lezenEthisch oordelen getuigt van moed en inzicht

Besturen als topsport, de 7 beginselen van goed bestuur

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hanteert zeven beginselen van goed bestuur. Deze zijn echter lang niet bij elke ambtenaar bekend. Henk Bruning en Hans Stukart pleiten voor een leerprogramma over de zeven beginselen van goed bestuur. Dat leert ambtenaren om te gaan met morele dilemma’s en bereidt hen voor op deugdelijk bestuur rondom … Meer lezenBesturen als topsport, de 7 beginselen van goed bestuur

De winst van vertrouwen: de investering waard

Volgens de Edelman Trust Barometer 2017 neemt wereldwijd het vertrouwen in organisaties en in overheden af (https://www.edelman.com/trust2017/). Ook uit diverse andere onderzoeken en publicaties blijkt, dat een gebrek aan vertrouwen in organisaties negatieve effecten heeft op o.m. de loyaliteit, de arbeidsproduktiviteit, het probleemoplossende vermogen, het ziekteverzuim en de integriteit van medewerkers (o.m. S.B Sitkin & … Meer lezenDe winst van vertrouwen: de investering waard