Integriteit

KnipselIntegriteit is een begrip dat niet eenduidig is te definiëren. Integriteit kan dan ook niet slechts een definitie zijn, maar zal zich vooral in concrete, praktische situaties realiseren en zich daarin nader laten bepalen. Door Dilemmics wordt integriteit ook niet opgevat als een gegeven, maar als een beïnvloedbare professionele verantwoordelijkheid, die vaak aan andere professionele verantwoordelijkheden voorafgaat of deze omvat. Een samenhangend integriteitsbeleid is daarom een noodzakelijke voorwaarde zowel binnen de publieke, als binnen de private sector.

Burgers en cliënten zijn afnemers van diensten of goederen. Zij verwachten niet alleen een eerlijke, zorgvuldige of respectvolle behandeling, maar ook betrouwbare en veilige producten. Niet zelden kunnen burgers en cliënten rechten laten gelden op een integere dienstverlening en op veilige producten. Om aan deze belangen en rechten te kunnen voldoen, is een gedegen integriteitsbeleid noodzakelijk. Lees meer ...

Indien een publieke organisatie of een private onderneming een goed gefundeerd en coherent integriteitsbeleid wil ontwikkelen, dan zal dit ‘integriteitsgebouw’ niet alleen bewust en methodisch moeten worden opgebouwd, maar zal moet dit ook moeten worden onderhouden (zie punt 1 in het schema). Door zorgvuldige toepassing van de diverse bouwstenen zal dit bouwwerk uit 8 onderling verbonden etages gaan bestaan. Medewerkers kennen daarin de weg, de verhoudingen en de functies. Zij communiceren open en transparant met elkaar en naar buiten. Daarbij spelen de regels en de kernwaarden van de organisatie een belangrijke rol (zie punt 5 in het schema). Deze zijn opgenomen in de gedragscode. In dit ‘integriteitsgebouw’ neemt de gedragscode dan ook een centrale plaats. Hierin wordt bepaald wat kan en wat niet kan. Dilemmics levert producten ter ondersteuning van dit bouwproces.

Bouwstenen,def2