Moreel handvest

KnipselDe organisatie laat met een moreel handvest zien welke waarde zij hecht aan integere dienstverlening of aan integer ondernemen en neemt daarvoor openlijke verantwoordelijkheid. De organisatie kan hiermee naar buiten treden in de vorm van een brochure, of hiervoor plaats inruimen op een website.

In dit moreel handvest zijn een aantal elementen aanwezig:

  1. Allereerst worden de betrokken personen, groepen of instanties geïdentificeerd, die rechten, belangen of verwachtingen kunnen doen gelden bij activiteiten van de organisatie;
  2. Vervolgens worden de rechten benoemd, die de betrokkenen hebben ten opzichte van de organisatie (bijvoorbeeld het recht van een patiënt op de best mogelijke medische behandeling);
  3. Hierop worden de morele handelingsverplichtingen vastgesteld, die de basisbeginselen vormen van de organisatie (bijvoorbeeld voor een ziekenhuis: het leveren van de best mogelijke gezondheidszorg);
  4. Indien basisbeginselen van een organisatie met elkaar strijdig zijn, dan hebben we te maken met kerndilemma’s (bijvoorbeeld het leveren van de best mogelijke gezondheidszorg versus een goede financiële huishouding);
  5. Het vaststellen van morele gevaren, die kunnen ontstaan door tegenstrijdigheden tussen de basisbeginselen en beleidsuitgangspunten van een organisatie en tussen de belangen van medewerkers of klanten en organisatiebelangen (bijvoorbeeld: een belangrijk basisbeginsel van de douane is de controle op de in- en uitvoer van goederen; beleidsuitgangspunt kan zijn: x controles per jaar; moreel gevaar: men controleert de gemakkelijke gevallen en laat de moeilijke gaan).
Lees meer ...

Een moreel handvest is kortom een document, dat de kerntaken van de organisatie omschrijft en de daarmee verbonden basisbeginselen, dat de kerndilemma’s aangeeft en de morele gevaren in beeld brengt. Een dergelijk handvest kan voor de gehele organisatie, maar ook voor specifieke onderdelen, functiegroepen of werkprocessen worden opgesteld.

Dilemmics adviseert organisaties bij de ontwikkeling van een dergelijk moreel handvest.