Programma voor vertrouwenspersonen

KnipselOverheidsorganisaties zijn wettelijk verplicht een meldprocedure (klokkenluidersregeling) te hebben met betrekking tot integriteitsschendingen. De aanstelling van een vertrouwenspersoon integriteit vloeit hieruit voort. Deze vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol binnen het integriteitsnetwerk van een organisatie. Hij of zij ondersteunt medewerkers in geval van vermoedens van integriteitsschending, van ongewenste omgangsvormen en van andere integriteitsvraagstukken. Indien nodig staat de vertrouwenspersoon de medewerker bij om een klacht in te dienen.

Onder leiding van een speciaal hiertoe opgeleide trainer biedt Dilemmics een programma aan om gedurende vier dagdelen medewerkers van een organisatie op te leiden en te begeleiden tot vertrouwenspersoon. Dit programma heeft tot doel om de vertrouwenspersoon toe te rusten met specifieke inzichten en instrumenten. Want de vertrouwenspersoon opereert doorgaans in complexe en lastige situaties binnen een organisatie. Een organisatie waar hij of zij bovendien ook zelf deel van uitmaakt. Daarnaast is de vertrouwenspersoon ook adviseur van diezelfde organisatie. Dit zijn soms moeilijk verenigbare rollen. In dit programma komen dan ook de taken, de verantwoordelijkheden, maar ook de rolconflicten van de vertrouwenspersoon aan de orde. Lees meer ...

In dagdeel 1 en 2 wordt stilgestaan bij vragen als:

  • Wordt een klacht ook een melding?
  • Wat zijn de relevante juridische kaders?
  • Hoe worden de meldingen gerapporteerd?
  • Wanneer en op welke wijze dient de organisatie geadviseerd te worden?

In dagdeel 3 komt de morele oordeelsvorming aan de orde:

  • Hoe kan de cliënt met behulp van dit instrument worden gefaciliteerd om tot een afgewogen besluit te komen?
  • Moet op grond van dit morele oordeel ook melding gemaakt worden van een integriteitsschending?

Na gedragsoefeningen wordt in dagdeel 4 aandacht besteed aan wat gedaan, maar ook wat nagelaten moet worden in de omgang met de cliënt.