Presentaties en publicaties

KnipselOp 25 april 2018 verzorgde Hans Stukart een presentatie voor de Rotary Purmerend-Waterland onder de titel “Service above Self”, oftewel, wat heeft Rotary met integriteit van doen? In het missiestatement van Rotary staat onder meer dat diensten aan anderen geleverd worden door hoge ethische normen te stimuleren en toe te passen, de zgn. vocational service. In zijn presentatie gaf Hans Stukart aan hoe dit praktisch in zijn werk zou kunnen gaan.

In samenwerking met FM Consultancy organiseerde Security Projects op 9 oktober 2014 in Rotterdam de conferentie “Sociale veiligheid, nut of noodzaak?”  Hans Stukart was uitgenodigd om een van de presentaties te verzorgen.

10696338_314311765407599_1072104537272139226_n-300x200,2Zijn presentatie had de titel: “Kunnen apen ons mores leren, of leren we ons verstand te gebruiken”. Om inzicht te verkrijgen in onze behoefte aan sociale veiligheid, alsook in de vermogens en instrumenten die wij hiervoor nodig hebben, zou het gedrag van mensapen ons iets kunnen leren. Want ook mensapen lijken ‘normen’ en ‘waarden’ te ontwikkelen, die hun gedrag in de groep reguleren en richting geven.

De zoektocht naar een antwoord op de centrale vraag naar nut of noodzaak van sociale veiligheid leidde naar onze verantwoordelijkheid om moreel te handelen. Dit is handelen waarbij wij rekening houden met anderen, om niet zonder meer onze eigenbelangen na te streven, om niet onmiddellijk te reageren op overlast of bedreiging, maar om eerst ons verstand te gaan gebruiken, om eerst te denken, eerst een afweging te maken en dan pas te doen. Uiteindelijk is sociale veiligheid dan ook gediend met moreel verantwoord handelen.

De presentatie “Kunnen apen ons mores leren?” kunt u hier downloaden.