Publieke sector

KnipselEen belangrijke reden voor een integriteitsbeleid bij organisaties in de publieke sector ligt in hun dienstverlening aan de samenleving. Overheidsorganisaties werken daarbij met publiek geld. Belastinggeld dat opgebracht is door burgers en bedrijven. Dit moet zorgvuldig en verantwoord worden besteed. In onze democratische rechtstaat hebben overheidsorganisaties verder een exclusieve macht toebedeeld gekregen van diezelfde burgers. Soms beschikken zij over een geweldsmonopolie (leger en politie) en opereren zij, in tegenstelling tot private ondernemingen, niet in een concurrentieverhouding. Rechtsgelijkheid, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid zijn dan ook enkele belangrijke kernwaarden voor overheidsorganisaties.

Publieke organisaties zoals zelfstandige bestuursorganen verkrijgen hun middelen via belastinggeld, premies of tarieven van burgers of van cliënten. Zij moeten ondernemen zonder hun publieke taak uit het oog te verliezen. Private activiteiten van deze organisaties blijken niet altijd bij te dragen aan een betere uitvoering van deze publieke taak. Zo constateerde de Algemene Rekenkamer reeds in 2012 in een achtergrondstudie verlies op private activiteiten, integriteitsvraagstukken, klachten over oneerlijke concurrentie en het niet scheiden van publieke en private geldstromen.

Ofschoon het in internationaal perspectief met de Nederlandse publieke sector niet slecht is gesteld, Nederland neemt plaats 8 in van de 180 onderzochte landen, liggen bedreigingen voor de integriteit voortdurend op de loer (zie de kaart hieronder, of klik voor meer gedetailleerde informatie op de kaart en de ranglijst van Transparancy International 2021). Lees meer ...

Het is voor publieke organisaties dan ook zaak om voortdurend alert te zijn op bedreigingen en om de weerbaarheid tegen verleidingen te versterken. Dilemmics heeft producten die hierbij ondersteunend kunnen zijn.