Programma Train-de-Trainer

ContinuiteitDilemmics ondersteunt bij voorkeur organisaties die vertrouwen hebben in hun eigen veranderkracht, die zichzelf beschouwen als een ‘lerende’ organisatie. Ons Train-de-Trainer programma sluit hierbij aan. Dit gebeurt onder meer in oefen- en werkvormen door middel van het leren van en met elkaar, van “buddy-schap”, van samenwerken en van het ontwikkelen van de veranderkracht van trainers en het verandervermogen van de medewerkers die zij gaan trainen. Aangezien interne trainers ervoor moeten gaan zorgen dat medewerkers van de eigen organisatie ook handen en voeten gaan geven aan integriteit en aan morele oordeelsvorming, is het ook van belang dat de deelnemers inzicht krijgen in de effecten, in de veranderkracht van henzelf, van teams en van individuele medewerkers. Zowel theoretische als praktische opdrachten worden in duo’s uitgevoerd. Dit versterkt de openheid, het leervermogen en in het bijzonder de collegiale ondersteuning en feedback.

Dilemmics kan samen met o.m. Trainkoets diverse trainingsprogramma’s ontwikkelen. Medewerkers worden daarin toegerust Omslag werkboek Train de Trainermet kennis en vaardigheden om binnen hun organisatie de morele oordeelsvorming te continueren en verder te ontwikkelen. Hiermee wordt het integriteitsbewustzijn, in het bijzonder de morele competentie van medewerkers, binnen de organisatie duurzaam ontwikkeld. Uiteindelijk wordt hierdoor ook het integriteitsbeleid van de organisatie blijvend versterkt.

Voor verdere informatie kunt u hier een voorbeeldprogramma downloaden.