Vergat installatiebedrijf Imtech een integriteitsstructuur te installeren?

Zoals in moderne architectuur, zou helderheid en transparantie ook in de organisatie van integriteit en in het handelen van medewerkers een eyeopener moeten zijn. De ruimtes, de gangen en de verhoudingen zijn open en duidelijk. Zo tonen medewerkers en leidinggevenden in moderne ‘integriteitsgebouwen’ hun eigenheid, hun kleur en wellicht hun ware gezicht. Zij hebben daarin hun zichtbare en hoorbare inbreng en kunnen daarmee tot hun recht komen. Integer handelen is verantwoordelijk handelen. Keuzes en beslissingen hebben altijd gevolgen voor anderen.

Aldus luiden de openingszinnen van de website van Dilemmics. Deze zinnen blijken nog maar weinig aan relevantie, aan actualiteitswaarde en ambitie te hebben ingeboet.

Uit de nieuwsberichten van de afgelopen dagen valt op te maken, dat technisch installatiebedrijf Imtech onvoldoende werk heeft gemaakt van het installeren van een functionerend integriteitsbeleid binnen het eigen integriteitsgebouw. Zo lijkt een omvattende en samenhangende integriteitsinfrastructuur niet aangelegd te zijn, of in het geheel niet te functioneren. Want hoe kan een bedrijf, waarvan de geschiedenis ruim 150 jaar teruggaat, dat recentelijk nog een netto jaarresultaat van € 150 miljoen (2011) en een jaaromzet van € 5,35 miljard kende (2012), dat na fraude- en boekhoudschandalen in Polen en Duitsland en de grote afschrijvingen hierop (2013) nu in surseance van betaling terecht is gekomen (2015)? Is dit slechts te wijten aan enkele malafide Poolse of Duitse graaiers, of aan een incompetente Nederlandse bedrijfsleiding? Want hebben het verkrijgen van opdrachten of bedrijfsovernames wel ‘gecontroleerd’ plaatsgevonden? Of was expansiedrift en winstmaximalisatie de risicovolle koers waarop gevaren werd? Is hier sprake geweest van een tragische en onvermijdelijke reeks incidenten, of van een gebrekkig functionerende integriteitsstructuur? Zou een omvattend integriteitsbeleid en een goed functionerende integriteitsorganisatie deze integriteitsschendingen hebben kunnen voorkomen? Lees meer ...

Vooralsnog zal nader onderzoek een en ander moeten uitwijzen. Niettemin kan reeds worden gesteld, dat deze schandalen hebben kunnen plaatsvinden, dat frauduleuze handelingen niet tijdig zijn opgemerkt, of dat hierop door de bedrijfsleiding niet adequaat is gehandeld. Temeer kan dit worden gesteld, omdat een analist van ABN in 2012 reeds alarm heeft geslagen. De top van dit bedrijf heeft daarmee in belangrijke mate bijgedragen aan de ondergang van het concern. In korte tijd zijn hierdoor de rechten en belangen van 22.000 werknemers, van aandeelhouders (die de laatste jaren 1,1 miljard extra in Imtech staken en hun geld hebben zien verdampen) en van de vele klanten en gebruikers (die met niet afgemaakte opdrachten blijven zitten) verkwanseld. Kortom, de top van dit bedrijf heeft hoe dan ook onverantwoord en verwijtbaar gehandeld met betrekking tot deze integriteitsvraagstukken en daarmee de bedrijfscontinuïteit op het spel gezet. Verantwoordelijkheden voor integriteit en bedrijfscontinuïteit vallen dan ook niet los te zien van elkaar.

Niet vaststaat of een omvattend integriteitsbeleid en een in de organisatie verankerde integriteitsstructuur fraude en faillissement zouden hebben kunnen voorkomen. Wel kan verondersteld worden dat de alertheid op risicovol handelen of op mogelijke misstanden zou zijn verhoogd. Hierdoor zou ook tijdig en doeltreffend kunnen zijn opgetreden. Integriteitsblindheid of doofheid voor alarmbellen blijkt daarentegen snel tot de ondergang van een bedrijf, van persoonlijke reputaties en van maatschappelijke belangen te kunnen leiden. Ook dit voorbeeld van de ondergang van Imtech zou ieders ogen moeten openen: de ogen van alle medewerkers van organisaties, van aandeelhouders, van opdrachtgevers en niet alleen de vaak bijziende ogen van de leden van raden van bestuur of van raden van commissarissen. Vooral deze laatsten moeten vanwege hun vaak kortzichtige blik op expansie en winstmaximalisatie maar eens met de neus op deze feiten worden gedrukt. Boekhouders, cijferfetisjisten, lieden met grootheidswanen of onstilbare geldzucht hebben de laatste jaren te vaak gezonde bedrijven naar onaanvaardbare verliezen of naar de ondergang geleid. Het bovenstaande affiche “Imtech (gaat) voor de top” krijgt in het licht van de ondergang van dit bedrijf nu wel een extra bedenkelijke betekenis. Na affaires bij Siemens, SBM, ABN, Imtech en andere bedrijven wordt het dan ook hoog tijd voor mensen met een integere en integrale visie aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

Hans Stukart

.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.