Vertrouwen en Waarden Onderzoek

KnipselVertrouwen is een grondslag én een grondstof voor gezonde organisaties. Het versterkt bedrijfsprocessen, geeft medewerkers verdiende waardering en stimuleert productiviteit, innovatie, klantenbinding en reputatie. Maar op welke wijze kun je nu intern en extern vertrouwen in een organisatie beschermen en ontwikkelen? Promethio ontwikkelde hiertoe een Vertrouwen & Waarden Onderzoek, een instrument om factoren in beeld te brengen die bijdragen aan het vertrouwen en aan de waarden in de organisatie. Bedrijfsethiek, leiderschap en goed bestuur/MVO/CSR krijgen daarmee een concrete impuls om zich te ontwikkelen.

De weg naar vertrouwenwekkende en gewaardeerde organisaties

 In 2013 sloegen Promethio, KU Leuven en Nexus de handen in elkaar om de relatie tussen organisatievertrouwen, Business Ethics en MVO/CSR te onderzoeken. Een grootschalig stakeholdersanalyse in de Belgische bankensector, identificeerde belangrijke onderwerpen en processen. Deze processen werden omgezet in een onderzoeksinstrument dat Promethio nu inzet als het Vertrouwen en Waarden Onderzoek.

Vertrouwen is een veelzijdig organisatie fenomeen en draagt bij aan:

 • Vruchtbare samenwerkingsverbanden
 • Het delen van kennis
 • Productiviteit en innovatie
 • Een gezond werkklimaat dat medewerkers motiveert en betrekt
 • Een vertrouwensrelatie met klanten, partners en samenleving
 • Een betekenisvolle reputatie van de organisatie.

Om vertrouwen in organisaties te verzekeren, is de bespreekbaarheid van professionele dilemma’s in alle processen en geledingen van de organisatie van groot belang. De kernwaarden van de organisatie vormen hierbij de toetssteen.

Wat wordt onderzocht en hoe worden de resultaten weergegeven?

Het Vertrouwen en Waarden Onderzoek is een online onderzoeksinstrument dat inzicht verschaft in de waardenbeleving en in het vertrouwen van medewerkers (en/of andere belanghebbenden). De resultaten van dit onderzoek laten zien, waar (integriteits-) risico’s liggen en hoe schade te voorkomen is. Vervolgens wordt een overzicht opgesteld van concrete actiepunten voor de (verdere) ontwikkeling van een waardengeleide en vertrouwensvolle bedrijfscultuur.

Tot slot is een vergelijking met eerdere scores en met sectorgemiddelden mogelijk.

In het eerste deel van het onderzoek geven de respondenten een score aan de inspanningen van de organisatie in zeven vertrouwensdimensies: strategie, leiderschap en cultuur, doelstellingen en beoordelingen, producten en dienstverlening, samenwerking met partners, codes en richtlijnen, personeelsbeleid.

In het tweede deel wordt de werkzaamheid van kernwaarden geëvalueerd, zoals bijvoorbeeld klantvriendelijkheid, transparantie, onafhankelijkheid, respect en duurzaamheid. Zo verkrijgt uw organisatie een beeld welke kernwaarden in de praktijk versterking nodig hebben.

 Wat zijn de voordelen van dit Vertrouwen en Waarden Onderzoek?

 • Overzichtelijke resultaten
 • Concrete en toepasbare aanbevelingen
 • Bewustwording en betrokkenheid
 • Veilig en anoniem
 • Bruikbaar voor strategische keuzes
 • Bruikbaar voor jaar- of duurzaamheidsrapportage
 • Duurzaam personeelsbeleid
 • Zelfverzekerde en overtuigende organisatie

Wat te doen met de resultaten van het Vertrouwen en Waarden Onderzoek?

Afhankelijk van de onderzoeksresultaten en de inhoudelijke beleids- en programmakeuzes, kunnen de volgende vier stappen worden genomen:

In dit stapsgewijze proces levert Promethio concreet advies en expertise. Daarnaast kunnen wij trainingen verzorgen met betrekking tot integriteit (beleid) en CSR. Tot slot organiseren we regelmatig studiemiddagen, concrete leerinitiatieven en lerende netwerken.

Interesse in participatie bij de ontwikkeling van Promethio en uw organisatie?

In de periode 2013 – 2014 kreeg dit Waarden en Vertrouwen Onderzoeksinstrument de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. Hiermee is dit instrument ontwikkeld voor en toegepast in de bankensector. Promethio breidt nu de reikwijdte van dit instrument uit naar zowel de publieke, als de private sector. Wij zoeken daarvoor organisaties en deskundigen om ons te steunen in de uitbouw van dit initiatief.

Door mee te doen in deze ontwikkeling geeft u zowel uw eigen organisatie als andere organisaties een impuls om vertrouwen en kernwaarden te onderzoeken. Vertrouwen is immers een grondslag en grondstof voor een gezonde en succesvolle organisatie. Maar dat niet alleen. Om uw verantwoordelijkheid verder te laten strekken dan de eigen organisatie, om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en goed bestuur praktijk te laten worden, is uitwisseling van gegevens en leren van elkaar van het grootste belang. We leren van goede voorbeelden. Promethio wil dit samen met uw organisatie bevorderen.

Contact

Voor verdere informatie, deelname of voor vragen kunt u contact  opnemen met Promethio via de website www.Promethio.com, per e-mail info@Promethio.com. of via het contactformulier op deze website.