Voor wie werkt Dilemmics?

KnipselDilemmics is zowel in de publieke, als in de private sector werkzaam. Overheidsorganisaties dienen de publieke zaak en zijn in Nederland bij wet verplicht een integriteitsbeleid te voeren en zich daarover te verantwoorden. Overheidsorganisaties van landen die een associatieverdrag hebben met de Europese Unie, dienen hun rechtstatelijkheid, hun integriteitsbeleid en anti-corruptiebeleid op orde te brengen. Hiertoe werkt Dilemmics samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rijksuniversiteit Leiden, het Helsinki Comité en met de The Hague Academy.

Private ondernemingen zijn niet gehouden om het algemeen belang te dienen. Wel dragen zij verantwoordelijkheid voor hun activiteiten die het algemeen belang raken. Private ondernemingen opereren voornamelijk binnen concurrentieverhoudingen en sturen primair op kansen, marktaandeel, winstmaximalisatie en op behoud van de onderneming. Ofschoon een integriteitsbeleid niet bij wet verplicht is voor private ondernemingen, hebben diverse werkgevers of ondernemingsraden het initiatief genomen om een integriteitsbeleid te hanteren in het belang van hun onderneming. Dit is voornamelijk het geval bij bedrijven die ook maatschappelijk verantwoord willen ondernemen (MVO).

Integer en verantwoord opereren is ook in het belang van organisaties zelf. Overheidsorganisaties versterken zo het vertrouwen en de loyaliteit van de burgers aan de overheid en daarmee aan de democratische rechtstaat. Voor ondernemingen geldt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen niet alleen in het belang van de samenleving is. Want hun integer handelende medewerkers en leidinggevenden verhogen niet alleen de reputatie en de winstkansen van de onderneming, zij verlagen daarmee ook het risico op imagoschade.

Dilemmics draagt met diverse producten daar graag aan bij.