Wat doet Dilemmics (niet)?

KnipselDilemmics doet heel veel niet. Zo levert Dilemmics geen normen en geen waarden. Dilemmics is immers geen morele autoriteit. Dilemmics bepaalt ook niet volgens welke regels er gewerkt dient te worden. Kortom, aan organisaties, aan management of aan medewerkers wordt niet de wet voorgeschreven.

Daarentegen zijn de activiteiten van Dilemmics gericht op het scheppen van voorwaarden, waardoor management en medewerkers zelfstandig of gezamenlijk, integere beslissingen kunnen nemen. Zij worden weerbaar gemaakt tegen verleidingen. Door middel van praktische programma’s wordt de kans op machtsmisbruik en onbetamelijk gedrag verminderd, wordt de weerstand tegen fraude en corruptie versterkt. Ook wordt bijgevolg de kans op imagoschade of financiële schade voor de organisatie beperkt. Het succes van deze aanpak wordt uiteindelijk bepaald door de betreffende medewerkers en het management. Dilemmics biedt hen daarbij de nodige ondersteuning. Niets meer en niets minder. Hoe dit wordt gedaan, vindt u bij de producten.