Hoe gaat Dilemmics te werk?

Knipsel

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt getracht inzicht te verkrijgen in de integriteitsvraagstukken die voor de potentiële opdrachtgever relevant zijn. Tegelijkertijd verschaft dit de mogelijke opdrachtgever de gelegenheid zich een beeld te vormen van de opvattingen en van de werkwijze van Dilemmics. Ook wordt besproken in hoeverre Dilemmics bij kan dragen aan de oplossing van eventuele integriteitsproblemen of aan de versterking van de integriteitsstructuur. Uiteraard is dit kennismakingsgesprek vrijblijvend.

De focus van Dilemmics is hierbij steeds gericht op het integriteitsbewustzijn en op het integere handelen. Integriteit is immers geen dode letter of niet slechts een gedragscode, maar integriteit gaat over het daadwerkelijke doen en laten van mensen. Het gaat hierbij niet om gebreken of om falen te identificeren, maar om voorstellen ter verbetering te kunnen doen.

Na het kennismakingsgesprek kan bij wederzijdse interesse besloten worden tot een pilot workshop morele oordeelsvorming. Deze workshop verschaft een reëel beeld van de aanpak van Dilemmics. Het is namelijk van belang dat de te verlenen diensten gedragen kunnen worden door zowel leidinggevenden als door medewerkers. Na evaluatie van deze workshop kan worden besloten tot een definitieve opdracht met eventuele aanpassingen. Dilemmics levert uiteindelijk maatwerk. Lees meer ...

Op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Dilemmics en de opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, of de versie die van kracht was ten tijde van het tot stand komen van de opdracht. U kunt de algemene voorwaarden via deze link downloaden.

Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen met Dilemmics.