Wat is Dilemmics?

KnipselDilemmics adviseert en ondersteunt organisaties in de publieke en private sector met betrekking tot integriteitsvraagstukken en integriteitsbeleid. Dilemmics is in 2007 opgericht door de huidige directeur Hans Stukart. Hij studeerde Wijsbegeerte en Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam, specialiseerde zich in Ethiek, Sociale Filosofie en Medische Antropologie, verrichtte AIDS-onderzoek in Afrika en volgde aanvullende opleidingen aan de Nyenrode Business Universiteit en aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Deze theoretische achtergrond en onderzoekservaring, maar vooral de praktische opdrachten die zijn uitgevoerd, maken hem tot een ervaren adviseur en trainer. Hans Stukart is gecertificeerd integriteitsadviseur en dilemmatrainer en staat geregistreerd in het register van het CRKBO (zie ook LinkedIn). Verder is hij adviseur voor Promethio, een Nederlands-Belgisch platform om bedrijfsethiek te bevorderen in organisaties en lid van het Platform Integriteit & Bedrijfsethiek.

Dilemmics heeft opdrachten uitgevoerd voor diverse overheidsorganisaties zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Netherlands Helsinki Committee, Law School Leiden University, VNG, voor Governance & Integrity Nederland bij diverse grote en kleinere gemeenten, de Belastingdienst, de politie Amsterdam-Amstelland, Waternet Amsterdam, alsook voor onderwijsinstellingen, adviesbureaus, banken en bedrijven.

Indien nodig of gewenst werkt Dilemmics voor specifieke opdrachten samen met ervaren, door Nyenrode Business Universiteit gecertificeerde adviseurs en trainers, met organisaties als Morals at Work, Nexus, Promethio, Henk Bruning Training en AdviesGovernance & Integrity Nederland en Conclusion Talent Development.