Wat is Dilemmics?

KnipselDilemmics adviseert en ondersteunt organisaties in de publieke en private sector met betrekking tot integriteitsvraagstukken en integriteitsbeleid. Dilemmics is in 2007 opgericht door Hans Stukart. Hij studeerde Wijsbegeerte en Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam, specialiseerde zich in Ethiek, Sociale Filosofie en Medische Antropologie, verrichtte AIDS-onderzoek in Afrika en volgde aanvullende opleidingen aan de Nyenrode Business Universiteit en aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Zijn theoretische achtergrond en onderzoekservaring, maar vooral de praktische opdrachten die door hem zijn uitgevoerd, maken Hans Stukart tot een ervaren adviseur en trainer. Door zijn betrokkenheid bij internationale projecten (o.m. MATRA “Rule of Law Training” en MATRA-Ukraïne 2017-2021: “Promoting Public Sector Integrity and Good Governance in government institutions in Ukraine“) strekt zijn ervaring ook uit tot overheidsorganisaties en gerechtelijk instellingen in kandidaat-lidstaten voor de Europese Unie. Hans Stukart is gecertificeerd integriteitsadviseur en dilemmatrainer en staat geregistreerd in het register van het CRKBO (zie ook LinkedIn).

Dilemmics heeft opdrachten uitgevoerd voor diverse overheidsorganisaties zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Law School Leiden University, VNG, voor Governance & Integrity Nederland bij diverse grote en kleinere gemeenten, de Belastingdienst, de politie Amsterdam-Amstelland, Waternet Amsterdam, alsook voor onderwijsinstellingen, adviesbureaus, banken en bedrijven.

Indien nodig of gewenst werkt Dilemmics voor specifieke opdrachten samen met ervaren, door Nyenrode Business Universiteit gecertificeerde adviseurs en trainers, of met organisaties als Netherlands Helsinki Committee, The Hague Academy, Morals at Work, Nexus, Promethio, Henk Bruning Training en Advies en Trainkoets.